2011. január 27., csütörtök

Polgárok Tiszalökért Egyesület bemutatkozása

Egyesületünket 2007 május 09.-én 20 fővel alapítottuk a jelenlegi taglétszám 48 fő. Az elnökség 6 főből áll melyet a közgyűlés 5 évre választott.
Adószáma: 18817959-1-15
KSH szám: 18817959-9499-529-15
Számlaszám: 685500050-11039866
Az Elnökség havi rendszerességgel ülésezik, itt beszéljük meg a következő havi teendőket és készítjük elő a közgyűléseket. A közgyűléseket általában negyedéves rendszerességgel híjuk össze
Működése kiterjed az ország egész területére.
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes – és jogi személyek adományaiból és egyéb bevételeiből fedezi
Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.
Az Egyesület céljai:
- a lakóhely hagyományainak ápolása, gyűjtése és óvása.
- a történeti értékek védelme és megismertetése,
- segíteni Tiszalök város építészeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését,
- egészséges életmódra történő nevelés,
- tömegsport események támogatása, rendezése,
- szabadidős tevékenységek támogatása, szervezése,
- túrizmús szervezés, vendéglátás és szálláshely biztosítása,
- a lakosság szülőhely iránti szeretetének erősítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- együttműködés minden olyen társadalmi tényezővel, amelynek célkitűzései nem ellenkeznek az egyesület célkitűzéseivel.
A tevékenység tartalma:
- részt vesz a várost érintő hosszút ávú és éves fejlesztési és rendezési tervek kialakításában, azokról társadalmi vitákat szervez, kezdeményezi módosításukat, azokat a lakossággal megismerteti és közrműködik megvalósításukban.
- kiadványok, képeslapok készítésével és terjesztésével előadások segítségével tájékoztaja a közvéleményt lakóhelye értékeiről és azok állapotáról.
- kezdeményezi a város szépítését, fásítását, parkosítását, virágosítását, ennek érdekében telepítési és fenn tartási akciókat szervez.
- szervezi a lakosság önkéntes, társadalmi és anyagi hozzájárulását lakóhelye védelmében, szépítésében és fejlesztésében.
- fellép a település környezete és tisztasága védelmében.
- kultúrális rendezvényeket, közösségi művelődési alkalmakat szervez, támogat.
- kereskedelmi tevékenység folytatása.
- rendezvényszervezés.
-megalapítja és működteti a POTE'07 Tiszalöki Vízi Sport Clubot.
- egyéb tevékenység.
- az egyesület együttműködik az önkormányzati szervekkel és társadalmi szervezetekkel.
E célokat kozhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség-és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló közhasznú szervezet formájában végzi.

Szervezetünk 2009.-óta működteti a POTE'07 Tiszalöki Vízi Sport Clubot. Ide 8 éves kortól járnak sportolni a gyermekek kajak-kenu szakágban. 2010-es évben megkezdtük egy vízi sporttelep kialakítását. A sporttelepre felépítésre került egy csónaktároló.
Kérjük támogassa egyesületünket abban, hogy a vízi sportelepre felépíthessünk egy szociáli helyiséget ezzel komfortosabbá téve a gyermekek sportolási lehetőségei.
Támogatásukat kérjük abban is, hogy szervezetünk csökkentesse városunkban a munkanélküléséget. Amennyiben tudomása van olyan vállaltról, vállalkozásról aki segíthené egyesületünkket ebben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Mint közhasznú szervezet a számunkra nyújtott pénzbeni adományokról adóigazolást állítunk ki, mely igazolás bírtokaban adókedvezmény vehet igénybe. Kérjük, amennyiben igényli adóigazólásunkat közölje velünk nevét, címét és adószámát.
Adományaikat célzottan a fentebb közölt bankszánlaszámra várjuk!
Amennyiben lehetősége van és támogatásra méltónak találja tevékenységünket kérjük támogassa egyesületünket az adója egy százalékával!
Elérhetőségink:
Levelezési cím: 4450 Tiszalök Petőfi út 40
Telefon: 06 30 489 1865
Email: pote.egyesulet@gmail.com
Web cím: www.pote07.fw.hu


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése